Therapeutic tapen bij hooikoorts, COPD en longonsteking

…84% van de cliënten  blijkt aanzienlijk verlichting te ervaren bij het toepassen van taping voor hooikoortsklachten.
Het antwoord op de vraag hoe dat kan, lijkt vooral te zitten in de kalmerende werking die het heeft op het allergisch reactiemechanisme en het bindweefsel. Door het tape (wat geen medicinale toevoegingen bevat) wordt het zenuwstelsel geprikkeld via de huid.
Meestal beginnen de klachten in de lente door het stuifmeel van bomen, grassen en planten. Het menselijk lichaam vormt automatisch antistoffen tegen deze stoffen, bij mensen met hooikoortsklachten reageert het lichaam heel heftig. Er is sprake van een soort overreactie van het afweermechanisme, waardoor de slijmvliezen veel meer slijm gaan produceren. Een verstopte neus/loopneus en niesbuien worden door mensen met hooikoortsklachten genoemd als meest voorkomende symptomen. Ook jeukende en/of rode ogen, benauwdheid en een jeukend verhemelte zijn veel voorkomende klachten. Zelfs vermoeidheid en koorts kunnen voorkomen en zelfs dat mensen het hele jaar door last hebben van hooikoorts.

Hoe werkt Taping bij hooikoorts?
Het uitgangspunt is hetzelfde als bij bindweefselmassge: een externe huidprikkeling waardoor invloed kan worden uitgeoefend op de zenuwen die het ruggemerg verlaten en het gebied van de longen beinvloeden (segmenten). Het tape dat direct op de huid wordt aangebracht, stimuleert huidsensoren, die op hun beurt het zenuwstelsel in het lichaam prikkelen.

Hoe werkt een allergische reactie in het lichaam?
Hooikoorts is een allergische reactie op de pollen van struiken, grassen en bomen. Bij hooikoortspatiënten reageert het afweersysteem meteen zodra stuifmeel in het lichaam komt. Het lichaam maakt dan de afweerstof IgE (Immunoglobine E) aan. De IgE bindt zich aan mestcellen (mastocyten) en aan basofiele granulocyten. Mestcellen bevinden zich voornamelijk in de slijmvliezen van de luchtwegen, darm en huid. Basofiele granulocyten zijn witte bloedcellen met granulen (blaasjes met een eigen membraan in het cytoplasma van bepaalde cellen in het lichaam). In de granulen zijn verschillende stoffen opgeslagen zoals histamine. De IgE receptoren zitten op het membraan van de cel waar zich de stuifmeelkorrels aan binden. Deze stuifmeelkorrels zijn antigenen. Histamine komt vrij en zorgt voor de allergische reacties die kenmerkend zijn bij hooikoorts. De bloedvaten verwijden en gaan lekken. Tevens zorgt het ervoor dat de gladde spiercellen in de longen gaan samentrekken.

Segmentale verklaring voor de mogelijke werking van de tape:
In het lichaam bestaan segmentale relaties: een bepaald gebied van het lichaam wordt beinvloed door een zenuw: het is een wisselwerking tussen de spieren, botten, huid, organen en de regelsystemen. Tot die regelsystemen behoren het sympathische zenuwstelsel (zorgt voor o.a. meer lucht in de longen) en het parasympatische zenuwstelsel (zorgt voor rust en herstel).

Bij hooikoorts spelen de longen en het immuunsysteem een belangrijke rol. De reflexzone ’s van de longen in het bindweefsel liggen met name thoracaal (borsthoogte) op de rug. De sympathische innervatie (zenuw aansturing) voor de longen liggen in de segmenten Th2-Th5.

De parasympatische aansturing verloopt over de 10e hersenzenuw (nervus vagus). Deze belangrijke zwevende, langste hersenzenuw, ontspringt uit de hersenstam en heeft vertakkingen naar vitale organen in het lichaam. De behandeling met tape bestaat uit segmentale ondersteuning door een rugtape die wordt aangebracht in dit longgebied. Een mogelijke verklaring van verminderende klachten kan worden gezocht in de kalmerende werking van het allergisch reactiemechanisme. Het sympathische systeem komt tot “rust”.

Mechanische verklaring voor de mogelijke werking van de tape:
In de literatuur wordt gesproken over het bindweefsel (fascia) dat een grote rol speelt bij de immunologische afweer. De fascia komt voor in verschillende structuren en diktes, het is een netwerk dat door het gehele lichaam loopt. Een verstoring in dit netwerk kan klachten geven in het lichaam, waardoor spanningsverschillen ontstaan. Het lichaam kan deze spanning zelf oplossen, behandeling is echter vaak nodig voor een sneller herstel van de balans.

De fascia bevat veel sensoren die informatie doorgeven aan het bindweefsel. Door het aanleggen van de tape op de huid geef je een sensorische prikkel aan de fascia/bindweefsel, waardoor een andere spanning ontstaat. Dit heeft dan weer een positieve invloed op het immuunsysteem, waardoor het lichaam bij hooikoorts minder zal reageren en stoffen aanmaakt voor een allergische reactie.

Vermoedelijk heeft de spanning van de fascia en/of de prikkeling van de sensoren in de huid een positief effect op de invloed van het immunoglobuline IgE en daardoor indirect op het vrijkomen van histamine.

Deze toepassing wordt vaak uitgevoerd bij COPD maar ook bij andere longaandoeningen zoals een longontsteking of astma:
COPD is een verzamelnaam voor diverse chronische longaandoeningen zoals bronchitis en longemfyseem. Nederland telt op dit moment ca. 320.000 COPD patiënten en jaarlijks sterven er ongeveer 6000 mensen aan deze ziekte.

Bij 85% van de patiënten wordt COPD veroorzaakt door roken en bij 15% door langdurige blootstelling aan stofdeeltjes of een aangeboren enzymgebrek.
De meeste patiënten zijn ouder dan 40 jaar. Symptomen van COPD zijn toename van slijmvorming, hoesten, benauwdheid en kortademigheid.
De aandoeningen die COPD veroorzaken kunnen niet genezen worden. De behandeling richt zich op het verminderen van de klachten en het voorkomen van verslechtering.
Dit kan met behulp van medicijnen, verandering van levensstijl en het onder begeleiding sporten, de tape kan hierbij ondersteunen.Andere veel voorkomende longaandoeningen zijn astma of een longontsteking en deze  kunnen pijn , benauwdheid en kortademigheid veroorzaken.
Hierbij kan taping techniek ingezet worden voor het verlichten van de klachten.